Atest psa obranáře

Sportovní klub policie Ostrava
Oddíl sportovní kynologie

ATEST PSA OBRANÁŘE SKP OSTRAVA (APO SKP OV)

Atest psa obranáře SKP Ostrava (APO SKP OV) lze získat pouze úspěšným absolvováním soutěže Obranářský speciál SKP Ostrava, který vychází ze zkušebního řádu pro přezkušování psů Policie ČR i z Národního zkušebního řádu pro sportovní kynologii a který se koná jednou v kalendářním roce. Soutěž je koncipována tak, aby byly maximálně odhaleny povahové rysy každého zúčastněného psa v podmínkách co nejvíce přiblížených praxi. V letech 2000 - 2002 byl vydáván Certifikát psa obranáře pro psy, kteří dosáhli minimálně 90 % bodu, od roku 2003 se vydávají podmínky pro splnění tohoto atestu.

Poslušnost psa se posuzuje podle ZVV 1 platného NZŘ, obrana je pak sestavena z prvků, se kterými se mohou psovodi setkat ve služebním, ale i civilním životě. Všechny zákusy se provádějí do ochranných obleků. Způsob zákroku proti psům nemusí být zcela stejný pro každého psa, po figurantech je žádáno, aby psa dokonale prověřili a ukázali na povrchu jejich přednosti i slabiny. Hodně potom záleží na tom, co vlastně pes figurantovi dovolí.

Atest je rozdělen do tří úrovní mezi nimiž rozhoduje procentuální počet bodů získaných psem v soutěži Obranářský speciál SKP Ostrava a to takto: APO SKP OV 1. stupně získá pes, který obdrží minimálne 80 % bodů, APO SKP OV 2. stupně získá pes, který obdrží minimálne 85 % bodů, APO SKP OV 3. stupně získá pes, který dosáhne minimálne 90 % bodů, které lze v souteži obdržet. Hodnocení se provádí podle platného Prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí propozic soutěže.

© Petr Kozák a kolektiv v roce 2003

Držitelé atestu

V následující tabulce jsou zobrazeni držitelé atestu, kterým se podařilo dosáhnout potřebného počtu bodů.

SEZNAM PSŮ VLASTNÍCÍCH ATEST PSA OBRANÁŘE SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE OSTRAVA
I. stupeň–nad 80 % získaných bodů II. stupeň–nad 85 % získaných bodů III. stupeň–nad 90 % získaných bodů
PES PSOVOD rok / % PES PSOVOD rok / % PES PSOVOD rok / %
Bospor Corov (NO) Malčík Petr 2004/84,8 Fanto Bakara (BOM) Maňák Ivo 2003 / 87,2 Gaston (NO) Janoušková Simona 2004 / 92,8
Hero (NO) Boček Libor 2004/83,2 Bak Junák (NO) Valošek Jiří 2003 / 87,2 Bak Junák (NO) Valošek Jiří 2004 / 91,2
Maxmilián (NO) Mihulka Jiří 2004 / 80,8 Gert z Hückelovy vily (BOM) Vala Roman 2003 / 85,8 Bak Junák (NO) Valošek Jiří 2005 / 91
Cedrik Astape (BOM) Bury Rostislav 2006/82,4 Itto z Hückelovy vily (BOM) Vala Roman 2004 / 88 Negundor (BOM) Martin Růžička 2008 / 90,4
Negundor (BOM) Martin Růžička 2007 / 80,4 Ax (BOM) Uřičař Martin 2004 / 87,6 Cedrik Astape(BOM) Rostislav Bury 2008 / 90,6
Yago (NO) Pavel Klohna 2007 / 81,4 Mont z Hückelovy vily (BOM) Vladislav Zindler 2007 / 88,0 Mont z Hückelovy vily (BOM) Vladislav Zindler 2008 / 92,0
Ikaro z Eharu (NO) Robert Houdek 2008 / 80,4 Cedrik Astape (BOM) Rostislav Bury 2007 / 88,8  Mont z Hückelovy vily (BOM)  Vladislav Zindler  2012 / 91,8
Erdo Polícia SR (NO) Anton Noga 2008 / 84,6 Quint Malidaj (BOM) Pavel Majer 2008 / 89,2  Tony (BOM)  Jindřich Šulc  2014 / 90,6
Mont z Hückelovy vily (BOM) Vladislav Zindler 2009 / 83,6 Mont z Hückelovy vily (BOM) Vladislav Zinler  2011 / 87,6      
Bak (NO) Robin Dočekal 2010 / 84  Tony (BOM)  Jindřich Šulc  2015 / 88,8      
Meggi z Kurtovej skaly (BOM) Roman Vala 2012 / 82,6  Hagrid pod Cvilínem (BOM)  Marek Šifalda 2015 / 88,6      
Mikky (F1BOM) Miroslav Puš 2013 / 82,2            
Uzzy Malidaj (BOM) Jan Smíšek 2013 / 82,2            
Wamp Malidaj (BOM) Martin Kobrč 2013 / 82,2            
Mikky (F1BOM) Miroslav Puš

2014 / 81,8

           
Hagrid pod Cvilínem (BOM) Marek Šifalda 2014 / 82,2            
Wasco from Mikes Place (BOM) Patrik Topinka 2014 / 82,6