Obranářský speciál SKP Ostrava

U P O Z O R N Ě N Í !

TATO STRÁNKA NENÍ OD 30. 7. 2018 AKTUALIZOVÁNA

pRO INFORMACE O 25. ROČNÍKU OBRANÁŘSKÉHO SPECIÁLU SKP OSTRAVA SE PROSÍM PŘESUŇTE ZDE

Dobrý den, vítejte na stránách určených Obranářskému speciálu SKP Ostrava. Na těchto stránkách se dozvíte veškeré informace týkající se našeho speciálu.

Soutěž Obranářský speciál SKP Ostrava byla založena v roce 1994, původně byla určena psovodům Policie České republiky, ale brzy byla otevřena i psovodům dalších ozbrojených složek státu a také psovodům civilním. Hlavním cílem bylo dát příležitost služebním psovodům srovnat si úroveň vycvičenosti psů a možnost vyzkoušet si své psy v náročných situacích maximálně přiblížených reálnému životu ve službě.


První ročník speciálu oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava uspořádal ve Studénce, po několika letech v Ostravě se soutěž zabydlela ve fantastickém prostředí Morávky Bukoviny v Beskydech. Pak následoval jeden ročník v Rožnovském Hradisku, aby se dostal zpět do místa svého zrodu, tedy do Studénky, kde má oddíl sportovní kynologie SKP Ostrava své pevné zázemí a výraznou podporu své činnosti od města Studénky.

 

 Imagesbqt3k1yo_2

Vážení soutěžící, vážení hosté, vážení diváci, prosím vás včechny, abyste při cestě k nám dodržovali předpisy o provozu na silničních komunikacích. Na ulici Polská prosím dodržujte především rychlost svého vozidla a dejte pozor na chodce, pohybuje se tam hodně dětí, ať se nestane neštěstí!